LAUSE SUHTLUSEESMÄRGID

1. Lõpeta laused.

1. Suhtluseesmärgi järgi jagunevad laused a) .....................................
e. väitlauseks, b) .............................................. ja
c) ................................................

2. Jutustava lausega antakse edasi ...............................................,
näiteks: ...........................................................................
Jutustava lause lõppu pannakse ..................................

3. Küsilausega ...................................................................,
näiteks: ..........................................................................
Küsilause lõppu pannakse ...............................

4. Käsklause abil .................................................................,
näiteks: ...........................................................................
Käsklause lõppu pannakse ...............................

2. Moodusta sõnapaaridega kõigi kolme eri suhtluseesmärgiga lauseid.

a) turustama, kaup, eelmine aasta
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
b) tantsima, tango, libe tantsupõrand
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
c) kirjutama, novell, sume augustiöö
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

3. Pane lause lõppu kas punkt, hüüu- või küsimärk.

     1. Kaua sa viidad veel aega    2. Seal pakuti väga maitsvaid roogasid
3. Millal oleks kõige sobivam aeg talle helistada   4. Kõik, kes tahavad,
võivad tulla sõõma  5. Ära valeta  6. Osta palun saia ka  7. Kas käed on pestud
8. Olge ometi veidi tähelepanelikumad  8. Kaua ma pean veel ootama
9. Käisime eile õhtul sõpradega kinos  10. Vaata, üks lind lendab