LIHTLAUSE

1. Jooni alla lihtlaused.

     1. Ernst Enno oli sajandi alguskümnendi omapärasemaid luuletajaid. 2. Enno

lüürikat iseloomustavad pehmed toonid, malbe tundelisus ja sundimatu

häälikumuusika, mida toetavad elamuslikud kordused. 3. Oma luule paremikus laulab

Enno kodust, loodusest ja inimestest. 4. Ta igatsuslaulude kodu on tihti ühtaegu

lapsepõlvest mälestustesse sööbinud reaalne kodu ja unistuslikku humaanset

täiust, rahu ning ilu sümboliseeriv hingekodu. 5. Enno on eesti luules esimesi,

kellel õnnestus tabada inimhinge sügavustesse varjatud igatsusi, sageli tunnetajale

endalegi ähmaseid, selgemalt teadvustamata aimusi ja tundeliikumisi.

6. Lüüriliste, vähem sündmust ja hoopis rohkem tundmust rõhutavate ballaadidega

näitas Enno uusi võimalusi zanri arenguks. 7. Klassikalise väärtusega ja populaarne

on Enno lasteluule.
                                                                                   ("Sõnarine I" järgi)

* Lihtlause sisaldab .......... mõtet. Lihtlauses on ........... öeldis.

2. Jooni alla öeldised ja märgi sulgudesse, mitmest lihtlausest koosnevad järgnevad liitlaused.

1. Ernst Enno sündis Tartumaal Valgutas kõrtsimehe pojana, sai algteadmisi

vallakoolis ja kodus, õppis Treffneri gümnaasiumis ja Tartu reaalkoolis, lõpetas

1904. a. Riia polütehnikumi. (           )

2. Sajandi algul oli Enno Tartus ajakirjanik, 1909. aastast töötas ta Valga

krediidiühingu asjaajajana. (           )

3. 1919. a. määrati Enno Läänamaa koolinõunikuks, millisele ametikohale jäi ta

surmani. (           )

4. Enno oli esimene, kes tõi eesti luulesse ida filosoofia sugemeid. (          )

                                                                                 ("Sõnarine I" järgi)