3. Tee liitlaused lihtlauseteks.

1. Iseloomustades Ernst Ennot, on Bernhard Kangro öelnud: "Enno - see on meie kitsaste olude ja väikeste võimaluste maa kurbloolus: see, kes laulis lõputuist teedest ja rändajaist, ei pääsenud ise kunagi muidu rändama, kui kujutlustes ja koolinõuniku portfelliga."

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

2. Enno väliselt üksluisele ametnikuelule vastandus tema rikas sisemaailm, mille kajastuseks on neli luulekogu.

................................................................................
................................................................................

3. Ennolt on ilmunud ka väike jutukogu "Minu sõbrad", kus ta heidab mälestuslikke pilke oma kodukohale ja sõpradele.

.................................................................................
.................................................................................
                                                    (M. Hennoste järgi)

4. Analüüsi E. Enno luuletust "Mina". Lihtlausetele tõmba joon alla.

                     Mina

Igavesti vulisev oja olen ma,
igavesti igatsev laulja, rändaja.

Kus on minu tunde vaiksed allikad,
kuhu merre kustuma mõtted sõuavad?

Igavesti pärija helin rändan ma,
oja kahe vahuva, toitja haruga:

ühes mure juttu loob kurba südame:
pimedus on kuningaks pandud kõigele!

Teises rõõm nii läiklevat sära hinge koob:
valgus, valgus vabadust kuldset ühes toob!

Rõõmu, mure vulisev oja olen ma,
kahest kokku igatsev laulja rändaja.

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................