LAUSE SÕNAJÄRG

1. Paranda lihtlause sõnajärge. Moodusta näitelaused.

1. Ema kooli lapsed saatis.
................................................................................
2. Vennad ja õed linna olid läinud.
................................................................................
3. Pärast aktust pikka algas koosviibimine pidulik.
................................................................................
4. Teed hästi ta teadis.
................................................................................
5. Pikalt eile ootasin tema telefonikõnet.
................................................................................

* Lihtlauses on tüüpilisemad lause sõnajärjed:
1. A Ö M S
Näitelause:
.......................................................................
2. M Ö A S  /  S Ö A M
Näitelause:
.......................................................................
.................................................................................

2. Moodusta põimlaused ja lõpeta harjutuse lõpus olev lause.

1. Ma ei lahku siit enne, ..........................................................
2. Kõik kuulsid ainult seda, .......................................................
3. Ta ütles, .......................................................................
4. Ei olnud selge, .................................................................
5. Esineja tundis, .................................................................
6. Ajalehes kirjutati, ...............................................................

1. Et kasutada oma vabadust, .....................................................
2. Kui olime sellest rääkinud, ......................................................
3. Kui olime ära vastanud, .........................................................
4. Olgugi et kaotasime, ...........................................................
5. Kuigi vastasime eitavalt, ........................................................
6. Niipea kui kostus hääli, .........................................................

* Kui põimlause algab kõrvallausega, alustatakse pealauset ..................
Näitelause: ......................................................................