KORDAMINE
KIRJAVAHEMÄRKIDE TARVITAMINE LAUSES

1. Kirjuta sulgudesse, kas on tegemist lihtlause (L), koondlause (K), rindlause (R) või põimlausega (P). Pane puuduvad kirjavahemärgid.

1. Nii  väravaht  kui  ka  ründaja   andsid  oma  parima. (           )
2. Jutud  igasugustest  oletustest  või  kartustest  aga   kestsid  hilisõhtuni  mil  uni
väsinud  inimesed  endale  sai. (           )
3. Peab  nentima  et  eestlasi  pole  ajalugu  säästnud. (           )
4. Tuba  valgustasid  kaks  suurt  mitmeharulist  küünlajalga. (          )
5. Kadripäeval  toimunud  klassiõhtu  kava  oli  mitmekesine   vestlus 
kadrikommetest  teemakohased  laulud  ja  tantsud. (           )
6. Kui  kutsumata  külalised  viiakse  metsa  kaugematesse   piirkondadesse  on 
nad  mõne  aja  pärast  taas  platsis  et  seada   end  sisse  mahajäetud  majades
või  karniisidel. (          )
7. Ahvid  kes  kohanevad  kiiresti  uute  tingimustega  söövad  mitte  üksnes  juur  ja 
puuvilju  vaid  ka  leiba  ning  vürtsitatud  toitu. (           )
8. Murdekogujad  peatusid  Võrumaal  Meremäe  vallas  Serga   külas  Pliidi
talus. (          )
9. Heledad  vaigulõhnalised  männikud  hämaravõitu  kuusikud   paepealsed
kadastikud  need  on  Lahemaa  metsad. (           )
10. Seekord  olime  sattunud  ilusatele  taimedele. (           )
11. Ta  peatus  üllatunult  ja  ulatas  käe. (           )
12. Nad  ei  pruugi  käsi  määrida  sest  kaupmehed   on  tunduvalt  paremal  järjel 
kui  varanduse  otsijad  ehk  musta  töö  tegijad. (           )
13. Sportlased  kes  on  võistelnud  rahvusvahelistel  võistlustel  pole  sellest
testist  mööda  pääsenud. (           )
14. Seegi  vähene  koostöö  ei  kestnud  kauem  kui   kaks  nädalat. (          )
15. Ta  võpatas  nagu  oleks  keegi  teda  puudutanud   ja  astus  sammu 
tagasi. (          )
16. Peeter  ja  Juhan  elasid  ilma  kindla  sissetulekuta  nagu   teisedki  nende 
sõbrad. (          )
17. Inimkonna  suurimat  aaret  -  raamatut  -  on   maailma  ilmunud  juba  üle 
50  miljoni  köite. (          )
18. Mis  jäi  Kaaril  muud  üle  kui  toru  hargile   panna. (          )
19. Tooma  tõid  merekooli  seiklusjutud. (           )
20. Niisugused  vead  nagu  on  tarbetute  komade   kasutamine  ja  liigne  sõnade
kokkukirjutamine  kipuvad  olema  üsna  sagedased. (           )

2. Moodusta liitlaused. Pane puuduvad kirjavahemärgid.

a) lihtlause:
Sõidutee ja majade vaheline ala haljastatakse.
Müratase alaneb märkimisväärselt.
b) rindlause: ....................................................................
.................................................................................
c) põimlause: ...................................................................
.................................................................................