LAUSELÜHENDI KIRJAVAHEMÄRGID

1. Pane puuduvad komad. Lõpeta harjutuse lõpus olevad laused.

1. Aknast  välja  vaadates  nägi   Mari  Jürit  mootorrattal  mööda  kihutamas.
2. Koreograafia  aluseid  tundmata  kaasaegses  rahvatantsus   midagi  ei 
saavutata.
3. Ajalehed  läbi  loetud  hakkas  ta  ajaviiteks  aknast   välja  vaatama.
4. Öelnud  need  sõnad  tundsin  midagi  seletamatut.
5. Laps  nuuksus  edasi  vanaema  küsimustele  vastamata.
6. Olles  öelnud  need  sõnad  tundsin  midagi   seletamatut.
7. Aknast  välja  vaatav  Mari  nägi  Jürit.
8. Koju  minnes  nägin  põõsaste  vahel  lendavat   liblikat.
9. Poiss läks  vile  huulil  ja  seljakott  üle  õla kodu   poole.
10. Kõrge  mäe  otsa  jõudnud  vaatasime  huviga  ringi.
11. Koertest  hirmutatud  loom  tormas  metsa  poole.
12. Kära  tekitamata  ronisid  poisid  pööninguluugist  sisse.
13. Seistes  kõrgel  tornis  ei  julgenud  tüdruk  alla   vaadata.
14. Õpetaja  astus  tahvli  juurde  kaardikepp  käes.
15. Söönud  kõhu  täis  heitsid  röövlid  rahulolevalt   magama.
16. Direktor  seisis  akna  juures  käed  taskus.
17. Maanteele  jõudes  võttis  ta  suuna  küla  poole.
19. Eemalt  vaadates  ei  olnudki  mägi  nii  kõrge.
20. Kartes  kukkuda  hoidis  ta  ema  käest  kõvasti   kinni.
21. Kontrabassi  mängitakse  kõrgel  pingil  istudes.
22. Koer  jooksis  haledalt  vingudes  värava  poole.
23. Info  hilineb  kaotades  palju  oma  väärtusest.
24. Kära  tekitades  astusid mehed  uksest  sisse.
25. Öelnud  need  sõnad  tundsin  midagi  seletamatut.
26. Päikese  loojudes  läks  jahedaks.
27. Nõlvast  alla  veerev  kivi  on  samblaga  kaetud.
28. Rekordit  üritades  juhtus  Peetriga  õnnetus.
29. Lapsepõlvele  mõeldes  meenus  vana  paju.
30. Telegrammi  lugedes  läksid  jalad  nõrgaks.

* Verbita lauselühend eraldatakse muust lausest .............................
Näitelause: .....................................................................
* nud- või tud- lauselühend eraldatakse muust lausest komaga siis, kui
..................................................................................
Näitelause: .....................................................................
..................................................................................
* nud- või tud- lauselühend jääb komaga eraldamata siis, kui .................
..................................................................................
Näitelause: .....................................................................
* komaga des- ja mata- lauselühend, näitelause ...............................
..................................................................................
* komata des- ja mata- lauselühend, näitelause ...............................
..................................................................................