2. Pane puuduvad komad, lauselühendeile tõmba joon alla.

     1. Talvele   vastu  minnes  hankisime  suuremal  hulgal  briketti. 2. Koosolekul

vastu  võetud  otsus  meeldis  kõigile. 3. Poisike  istub  põrandal  pildiraamat

põlvedel. 4. Kõik  hakkasid  vahetunni  kella   kuuldes  ohjeldamatult  naerma.

5. Vastu  vinget  tuult  minnes  tõmbas   jalakäija  mütsi  üha  tugevamini  pähe.

6. Kolleegid  saatnud  vanaduspuhkusele  oma   juhataja  pöördusid  tagasi  oma

toimetuste  juurde. 7. Harjutus  kirjutatud   hakkasime  ristsõna  lahendama.

8. Hommiku  saabudes  olid  muremõtted  peast   pühitud. 9. Joonas  astus  järve

poole  õngeritv  õlal. 10. Tunnid  lõppenud   ruttas  klassijuhataja  koju. 11. Kartmata

ees  ootavaid  probleeme  avaldas  Aarne   siiski  oma  arvamust. 12. Hommikukohv

joodud  asume  teele. 13. Viimased  esemed   õigele  kohale  upitataud  istusid

mehed  autosse. 14. Meie  keelust  hoolimata   läks  Peeter  ujuma. 15. Märkasime

vaid  mängivaid  lapsi. 16. Küprosel  päikest   võttes  lugesin  läbi  R. Kaugveri

"Disko". 17. Marju  seisis  tahvli  ees   kaardikepp  käes. 18. Joooksin  edasi

kedagi  tähele  panemata. 18. Kabepartii  mängitud   hakati  õppima. 19. Tööd

ei  saa  teha  sellest  rõõmu  tundmata. 20. Vanemaid  ootav  Mann  seisis

lasteaia  väravas.

3. Moodusta liitlauseist lauselühendiga laused.

1. Buss, mis sõidab Tartu ja Tallinna vahet, peatub vahetevahel ka Põltsamaal.
....................................................................................
2. Kui heitsin voodisse, uinusin kohe.
....................................................................................
3. Aare hakkas naerma, ilma et oleks ise sellele põhjenduse leidnud.
....................................................................................
4. Sünnipäevale saabus mitmeid sõpru, keda ma polnud tükk aega kohanud.
....................................................................................
5. Mees, kes peab sõna, pole just igapäevane nähtus.
....................................................................................
6. Teadsime, et kohe tuleb direktor.
....................................................................................
7. Kui kontrolltöö tehtud oli, saime teada õiged vastused.
....................................................................................
8. Auto, mis seisab garaazis, vajab parandamist.
....................................................................................