Pea meeles!

Lauseid, mida Sulle meeldib lugeda, tuleb osata ka kirjutada!


TÜÜPILISEMAD SÕNASTUSVEAD

 
 • ilmetu ja üksluine sõnavara

 • sõnakordused (sh tüvekordused)

 • liigne kujundlikkus (kuhjatud ja vastuolulised kujundid)

 • tühisõnad

 • kantseliit (bürokraatlik keelekasutus)

 • nimisõnade eelistamine tegusõnadele (liigsed teonimed)

 • stampväljendid

 • kõnekeele väljendid

 • häälikuühendite kuhjumine

 • kontekstis stiililt sobimatud sõnad

 • sidususvead

2. Tuleta meelde, missugustest sõnastusvigadest on õpetaja koolis veel rääkinud. Kirjuta neid 5 minuti jooksul üles nii palju, kui meenub. Mõtle iga vealiigi juurde üks näide.

Viga

Näide

.. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
   
. .
. .
. .