3. Tõmba lausetes laineline joon alla kõigile sõnastusvigadele. Kirjuta parempoolsesse tulpa, mille vastu on eksitud. Sõnasta seejärel kõik laused vihikusse korrektselt ümber.

Palju aastaid valitses meid hariduse tähtsuse alahindamine. 1.

2.
Ma vaid ahmin endasse seda ilu. Seda ilu on nii palju ja siis äkki märkad seda pahupoolt. See lööb algul lausa hinge kinni. 1.

2.

3.

Muidugi võib ju põllumajandussaadusi piima, liha, mune, villa jne kasvatada ainult Kesk-Eesti aladel, kus on viljakamad mullad ja selleks veidi soodsamad tingimused. 1.

2.

Armastus, mis avaldub isa Goriot´i poolt tütarde vastu, ei saa poolehoidu tütarde poolt. 1.

2.

3.

Persoonid, kes on eluaeg vaesed olnud, sageli ei tahagi hakata elama jõukate moodi. 1.
Rikkamad tahavad aga raha, et veel rohkem raha omada, sest mida rikkam ta on, seda suuremat tunnustust ta saab 1.

2.

3.

Vaesust võib mõjutada ka tütarde suur raharaiskamine. 1.
Alati ei ole seltskonnas tähtis, mitu seebiooperit oled vaadanud, vaid mitu ja missuguseid raamatuid lugenud. 1.

2.

Inimene oma elutegevuseks vajab teatud tingimusi. Nagu näiteks riietus, toit, normaalsed elamistingimused, haridus, kultuurilised üritused ja palju muud. 1.

2.

3.

Teine küsimus, mis kerkis esile, tahtis teada, kas see armastus oli lootusetu. 1.

2.

3.

Vanemad hoolitsevad selle eest, et lastega midagi ei juhtuks ja nad koolist poppi ei paneks. 1.