SÕNASTUSVIGADE PARANDAMINE

KUIDAS SÕNASTADA LAUSET?

Pea meeles!

Iga lause mõte peab olema selge ja tekst üheselt mõistetav!

1. Tõmba joon alla valesti valitud sõnadele ning asenda need sobivatega. Sõnasta korrektsed laused.

1. Kodus suhtun ja saan hästi läbi isa ja õega.

................................................................................
................................................................................

2. Vanemad on mulle õpetanud, kuidas raha ümber käituda.

................................................................................
................................................................................

3. Selline inimeste alateaduslik tahe on pärit juba kaugest ajast.

.................................................................................
.................................................................................

4. See on teos, kus kirjeldatakse erinevaid inimesi erinevates vormides.

.................................................................................
.................................................................................

5. Kahjuks ei luba alateadvus neile sisestada vaesust.

.................................................................................
.................................................................................

6. Kõige lihtsam vabaneda sellest probleemist on mitte osta kollaseid ajakirju.

.................................................................................
.................................................................................

7. Vahest on raske end ühelt ainelt teisele lülitada.

.................................................................................
.................................................................................