SÕNASTUSVIGADE PARANDAMINE

1. Tõmba ülearused sõnad maha. Sõnasta korrektsed laused.

1. Inimestes pettus ta omaenda sõprade näol.

..............................................................................
..............................................................................

2. Lõpuks hakkas mees haigestuma.

..............................................................................
..............................................................................

3. Ega ühiskondlik positsioon ei tee heast halva inimese.

..............................................................................
..............................................................................

4. Maksud hõlmavad enda alla suure osa perekonna sissetulekutest.

..............................................................................
..............................................................................

5. Vanemad õpetavad lapsed nii välja, et nad ei vaidleks suurtele vastu.

..............................................................................
..............................................................................

2. Paranda ühildumisvead. Ühildumise puhul pea silmas nii grammatilist (ajad, vormid) kui ka sisulist ühildumist.

1. Kui ise püüdleks oma eesmärkide poole, siis väheneks inimestel süüdistamine kaasinimestesse.

..............................................................................
..............................................................................

2. Mul on kaks parimat sõbrannat, keda ma väga usaldasin.

..............................................................................
..............................................................................