KOONDLAUSE

1. Esita küsimus allakriipsutatud sõnade kohta ja lisa, missuguse lauseliikmega on tegemist (alus, sihitis, öeldistäide, määrus, täiend). Seejärel täienda reeglit.

1. Anna, Andres ja Arvo astusid kodu poole. .....................................
2. Otsustasime külastada suvevaheajal Pärnut ja Saaremaad. ....................
3. Viimane ettekanne oli huvitav ning hariv. ......................................
4. Kõige põnevam oli käia kindlustes ja muuseumides. .........................
5. Poisid valmistasid võimsa ja naljaka lumememme. ............................


KOONDLAUSE ON ............................, MILLES  ON KAKS
VÕI ENAM ..........................................


2. Jooni alla korduvad lauseliikmed. Esita küsimus korduvate lauseliikmete kohta. Mis lauseliikmega on tegemist?

1. Villem Grünthal-Ridala õppis Hellamaa kihelkonnakoolis ja Kuressaare

gümnaasiumis. _____________________________________

2. Ridala on töötanud Tartus õpetajana ja Helsingis eesti keele lektorina.

________________________________________

3. Ridala tõi eesti lüürikasse saarte maastikud, ranna- ja merepildistiku.

________________________________________

4. Visuaalsetele ja auditiivsetele muljetele toetuv maastikupilt on kirjanikule väärtus

iseeneses. ___________________________________

5. Meelte muljete täpseks fikseerimiseks kasutas Ridala meelsasti murdelist või

soome keelest laenatud sõnavara. __________________________________

6. Ridala on poeetiliselt sugestiivne ja uuenduslik oma esimestes lüürikakogudes.

____________________________________

7. Põhjalikule asjatundlikkusele toetuvad Ridala rahvaluuleainelised ballaadid ja

poeemid. _________________________________________
                                                                
                                                                                   ("Sõnarine I" järgi)