3. Moodusta koondlauseid, asendades sulgudes olev sõnapaar korduvate lauseliikmetega.

1. Suvisel jalgrattamatkal läbisime (kolm maakonda).
....................................................................................
2. Viimases "Luubis" kirjutati (meie sugulaskeeltest).
....................................................................................
3. Suvel pean läbi lugema (järgmise õppeaasta kohustusliku kirjanduse).
....................................................................................
4. Tädi pakkus oma sünnipäeval (kooke).
....................................................................................
5. Ema tellis koju järgmiseks kvartaliks (ajalehti ja ajakirju).
....................................................................................
6. Kas sa oskad öelda, kus on (neli klassikaaslast).
....................................................................................
7. Euroopas on metroo (mitmes pealinnas).
....................................................................................
8. Banketil pakuti (tsitrusvilju).
....................................................................................
9. "Regina Baltica" rootsi lauas toovad vaheldust (erinevad molluskid).
....................................................................................
10. Neandertallased kasutasid töötegemiseks (erinevaid tööriistu).
....................................................................................

4. Täienda lauseid nõutud lauseliikmetega.

     1. Siim rääkis vahetunnis ainult ...............................................
(määrused) 2. ................................................ (alused) keeldusid vastamast. 3. Koolis pakuti lõunaks ..............................................
(sihitised) 4. Minu vanaema on iseloomu poolest ................................
....................... (täiendid) 5. 100 000-32 000 aastat tagasi kütiti toiduks
..................................................................... (sihitised)
6. ............................................. (määrused) ei maksa välja minna.
7. Võistlustele olid tulnud .........................................................
(alused) 8. Lõkkel valmistatud söök oli ...........................................
(täiendid) 9. Ants jäi näidendist meelde ..........................................
(täiendid) 10. Piknikul pakuti lisaks lihapannkookidele ............................ ....................................................... (sihitis)