ELLIPTILINE LAUSE

1. Jooni alla elliptilised laused.

1. Mehe vägi on tarkuses.
2. Tarkus ei ole marjana maast võtta.
3. Sõnnik põllumehe tarkus.
4. Ega tarkus leiba ei söö.
5. Uhkus ja rumalus vennad.
6. Tarkuse ori on rumalus.
7. Rumalus peksab oma peremeest.
8. Kus palju tarkust, sääl palju rumalust.
9. Koolipoisi number ikka kolm.
10. Häda koolitab mehe targaks.
11. Inimene on surmani koolilaps.
12. Ega tuul raamatut pähä ei too.
13. Armastus ja tuli ei ole laste mänguasjad.
14. Sõprus lõpeb sääl, kus laenamine algab.
15. Libahundi sõprus koeraga ehk rikka sõprus vaesega.
16. Hulgusel kodu kõikjal.
17. Kus hulkujal penil kodu, hajapenil ase.
18. Kodu kuld, mujal muld.
19. Parem kodu koorukesed kui võileib võõrsil.
20. Kus kõht, seal kodu.
21. Kuda kogu, nõnda aru.
22. Pisike mees, pisike meel.
23. Mida pisem keha, seda suurem süda.
24. Pikkus põle tarkus.

2. Jooni alla elliptilised laused ja muuda need terviklauseiks.

     Ema ütleb pojale, kes on just koolist koju jõudnud:
     "Katsu täna varakult ära õppida, sest õhtul tulevad meile külalised."
     Poeg: "Jälle! Kes?"
     Ema: "Täna tuleb siia Sinu onu oma lastega."
     Poeg: "Nojah, ja siis pean mina jälle nende väikestega mängima, kui teie tahate omaette suurte juttu rääkida?"
     Ema: "On Sul midagi selle vastu? Te võite ju koos mõne huvitava videofilmi peale panna või legodega mängida."
     Poeg: "Hea küll! Aga ma tegelen nendega ainult kella üheksani, siis hakkan kodust lektüüri lugema. Pean selle ülehomseks läbi saama. Nõus?"
     Ema: "Olgu! Ma usun, et me jõuame tähtsamad jutud selleks ajaks räägitud."

                                                                               (S. Kärneri järgi)

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................