2. Jooni alla liitlaused.

     1. Esimene suvistepüha - neid harvu päevi, mil restoran oli suletud ja Metslov
täitsa vaba. 2. Palju neid ju aastas polnudki - ainult kaks-kolm. 3. Ja nagu muidu
olid sunnitud pidevalt rakkes olema, nii säärasel erandpäeval puhkama. 4. Ning
mõlemad olukorrad koormasid õieti ühteviisi. 5. Sest sellise sunnipärase puhkuse
kasutamiseks polnud tal kujunenud mingeid harjumusi. 6. Ega osanud tänastki päeva
võtta nõnda, et oleks sellest tõelist rõõmu tundnud. 7. Ta magas küll keskhommikuni.
8. Ja püüdis pärast seda ka oma perekonnale elada. 8. Kuid poeg ja tütar olid juba
hommikul kodunt kadunud ning naine oskas ainult toriseda. 9. Korter tundus kuum
ja haigutamapanevalt igav. 10. Ning isegi kärbsed vaevasid erakordse õelusega,
hoolimata varajasest ajast. 11. Ja Metslovi haaras äkiline vihapuusk. 12. See oli
temas küdenud juba kaua aega. 13. Seda põhjustasid ta kehaline ja vaimne väsimus
ning tüdimus kõigest. 14. Nüüd kippus see pinnale prahvatama. 15. Ta ei vastanud
naisele enam midagi, vaid otsis esile oma pühapäevaülikonna. 16. Vähe oli tal
mahti olnud seda kulutada, ja sellepärast oli vähe põhjust ka uut muretseda.
17. Nagu see ei vastanud enam päevamoele, nii ka tema paisunud kehavormidele.
18. Ümmarguse hännaga jeerok oli pingul kõhu ümber ja päratu kõrge püstkrae
kägistas kurku. 19. Ega olnud panama-kaabugi enam esmavärske. 20. Ainult
hõbenupuga kepp vastas veel kõigile aastaaegadele ning eluigadele.

                                                                                                 (F. Tuglase järgi)

3. Moodusta liitlauseid.

1. Täna ei saa suusatada. Õues on 30 kraadi külma.
.................................................................................
2. Rada hakkas laskuma. Jõge ei paistnud ikka veel.
.................................................................................
3. Peale õhtusööki läksid Tiina ja Tiit õue. Tiina ja Tiit otsustasid veidi mängida.
.................................................................................
4. Ootan su kindlasti ära. Vajan su abi.
.................................................................................
5. Tahtsin kindlasti rääkida Merlega. Merle puudus koolist.
.................................................................................
6. Nabaapelsin on väga kvaliteetse viljalihaga. Nabaapelsinidel on omapärane tunnusmärk küljes.
.................................................................................
.................................................................................
7. Ants läks trenni. Täna oleks ta parema meelega jäänud koju filmi vaatama.
.................................................................................
8. Kuula mind ära. Ära räägi seda kellelegi!
.................................................................................
9. Isa pidi minema toidupoodi. Isa ostis hoopis uue kohvimasina.
.................................................................................
10. Toomas nägi öösel und. Ta oli Eesti president.
.................................................................................