4. Märgi rindlausetes püstkriipsuga osalausete piirid.

     1. Sina kui selle ürituse organiseerija pead vastutama. 2. Ma kordan veel:
tulge otsemaid alla! 3. Ostsime kilo Kalevi kompvekke ja pudeli Fantat. 4. Ta oleks
tahtnud midagi ütelda, aga kartis. 5. Käed üles või ma lasen. 6. Taevas tundus
madalana: oli oodata äikest. 7. Kuningakojas teenrid ei mõtle, vaid täidavad käsku.
8. Muusika mürtsus ja lauljad tulid lavale. 9. Kas õhtuks on praekartulid või supp?
10. Kaevurite päeval esines kaevurite klubis noortebrigaad huvitava ettekandega.
11. Antoni sporditee kulges pealtnäha sujuvalt, saavutused on olnud kärmed tulema.
12. Päike on elu ja rõõm. 13. Komistasin jämeda puu juurele ja lõin varba ära.
14. Pigistasin silmad kinni ja pöörasin oma näo päikese poole. 15. Klaasi
kasutatakse pudelite valmistamiseks ja akende tegemiseks. 16. Kaubamajja tuli
müügile suures valikus särke, jalatseid ja mantleid. 17. Raamatukogus on 4,5
miljonit köidet, maja üldpindala on aga viis hektarit. 18. Jänes on niisama tuntud
metsaelanik kui rebanegi. 19. Jänes on põhiliselt ööloom ja ta on tõesti väga
liikuv. 20. Kiiresti kihutavate hoburakendite juhid pidid olema külmaverelised ja
väga osavad. 21. Leidsime ligi 200-aastaseid mände. 22. Peamiseks ajendiks oli
soov võimalikult hõlpsasti puitu saada ja metsamaade arvel põllumajanduslikke
kõlvikuid laiendada.

5. Laienda antud lihtlaused rindlauseteks.

1. Lõhutud puud olid õues laiali.
..................................................................................
2. Lind lendas tõrvatud katusele.
..................................................................................
3. Paljud kunstiteadlased imetlevad Eduard Viiralti loomingut.
..................................................................................
4. Ümberringi sagib inimesi.
..................................................................................
5. Oksjonil müüdi ära tuntud laulja päevik.
..................................................................................
6. On keskhommik.
..................................................................................
7. Pigistasin silmad kinni.
..................................................................................
8. Eesti väed alistusid.
..................................................................................
9. Paulil oli palju lemmikteemasid.
..................................................................................
10. Ärkasin hirmsa kisa peale.
..................................................................................
11. Anna mulle kähku raamat!
..................................................................................
12. Ilmnesid ebameeldivused.
..................................................................................