RINDLAUSE KIRJAVAHEMÄRGID
KOMA RINDLAUSES

1. Ühenda lihtlaused koma abil rindlauseteks.

1. Päeval oli sula. Nüüd aga külmetas.
.................................................................................
2. Teie küsite. Meie vastame.
.................................................................................
3. Ema luges raamatut. Isa vaatas televiisorit.
.................................................................................
4. Lapsed rääkisid. Lapsevanemad kuulasid.
.................................................................................
5. Elu on maa peal. Elu on maa sees. Elu on õhus. Elu on ka vees.
.................................................................................
6. Tavaliselt oli kohvikus palju inimesi. Seekord oli aga kõik vaikne.
.................................................................................
7. Tüdrukud hakkavad rohima. Poiste ülesanne on praht kokku korjata.
.................................................................................
8. Isa lootis uues töökohas paremat palka saada. Ema aga ei uskunud sellesse.
.................................................................................

2. Liida kokku vanasõnad. Pane puuduvad kirjavahemärgid.

1. Egaüts taha kavva eläde
2. Aeg lääb vanaduse poole
3. Aig jõudnes
4. Noorelt hõlbus õppida
5. Vaesan õpid
6. Nuur puu paindus
7. Noorelt rabad
8. Inimene läheb vanemaks
9. Eks noo ise hüppab ikka üle
10. Noorõl tulõ päivä puudus
* vanan pead
* vana pugegu alt läbi
* vana puu murrus
* vanal jääs üle
* kiägi ei taha vanas saia
* vari piknes
* ei mitte noore poole
* vanalt raske vastata
* vanalt magad
* tõbi läheb nooremaks
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................