RINDLAUSE KIRJAVAHEMÄRGID
SIDESÕNAD JA, NING, EGA, VÕI

1. Täienda lauseid. Moodusta näitelaused.

1. Koma sidesõnade ja, ning, ega, või puhul ......................................
2. Osalauseid ühendavad jaatavas lauses sidesõnad .............................
* ja ..............................................................................
..................................................................................
* ning ...........................................................................
..................................................................................
3. Osalauseid ühendab eitavas lauses sidesõna ..................................
* ega ............................................................................
..................................................................................
4. Osalauseid välistab lauses sidesõna ...........................................
* või .............................................................................
..................................................................................

2. Pane lünka ja, ning, ega, või.

     1. Aknalaud oli hoolimata kõigest liiga kitsas __________ savist kujuke kukkus
maha. 2. Kas sa lähed suvel Rootsi __________ kavatsed kogu puhkuse veeta
Eestimaal? 3. Vanaema tegi tule pliidi alla __________ hakkas külalistele
sööki valmistama. 4. Vanemad inimesed istusid liikumatult __________ lapsed
vaikisid. 5. Kas saame kokku kohvikus __________ kohtume purskkaevu juures?
6. Olin tööpäeva lõpuks nii väsinud __________ tahtnud kedagi näha. 7. Käisin
Rihol tihti külas __________ Piia ei kartnudki mind enam. 8. Kaotasin oma uue
kavaleri telefoninumbri __________ saanudki talle helistada. 9. Me ei teinud
segajatest välja __________ vaadanud nende poolegi. 10. Ilm oli üsna soe
__________ lapsed võisid mütsid koju jätta. 11. Veiko jäi arvatavasti suurest
väsimusest tukkuma ___________ on ta oma lubaduse unustanud. 12. Puhus
mahe tuul ___________ päike paistis soojalt.

3. Moodusta rindlaused. Kasuta sidesõnu ja, ning, ega, või ja vajalikke kirjavahemärke. Vajadusel võid muuta sõnade järjekorda ja arvu.

1. Poes olid müügil värsked viinamarjad. Ema ostis kaks kilo viinamarju.
..................................................................................
2. Kas ostame söögi Edu poest? Kas teeme sisseostud Konsumi poes?
..................................................................................
3. Astra solvus hingepõhjani. Astra ei rääkinud enam kellegagi.
..................................................................................
4. Elame väikeses maakohas. Meie juurde eksib harva külalisi.
..................................................................................