RINDLAUSE KIRJAVAHEMÄRGID
KOMA SIDESÕNA EES

1. Tõmba ring ümber kõikidele sidesõnadele, mille ees on koma. Täida harjutuse lõpus olevad ülesanded.

     1. Ta ei vastanud sõbrale midagi, vaid otsis üles oma spordirõivad. 2. Päike
kallas avarale väljakule keskpäevast valgust ja taevas oli nii selge. 3. Tänavapoolne
uks oli suletud ja maja ümber valitses vaikus. 4. Mees oli kaval küll, ent kõigega ta
ei osanud arvestada. 5. Otsustasime hommikul matkama minna, aga vihma hakkas
sadama. 6. Koerad tahtsid ära joosta, kuid ei suutnud jalgu liigutada. 7. Ta oli jõudnud
põiktänavasse ja vaatas korraks ringi. 8. Priit tõusis, võttis kohvitassi ja vajus
väsinuna tugitooli. 9. Vanemad soovitasid Rainil minna ülikooli, aga poiss ise
eelistas jääda tööle. 10. Kas läheme linna või jääme koju?

* Leia vähemalt 4 sidesõna, mis nõuavad rindlauses enda ette koma.
.................................................................................
* Kasuta neid sidesõnu näitelausetes.
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

2. Kirjuta sulgudesse, kas on tegemist lihtlausega (L) või rindlausega (RL). Pane puuduvad kirjavahemärgid.

1. Grenzstein  oli  elanud  juba   kauemat  aega  välismaal  ja  seisnud  eemal  meie
avalikust  elust. (          )
2. Tal  polnud  enam  silmi  tõeliste  vahekordade   nägemiseks  ega  andi  nende
hindamiseks. (          )
3. Selleks  annavad  kurba  tunnistust  tema  viimased   avalikud  esinemiskatsed  ta  raamat  "pankrotist"  ja  mitmed  kirjutised   "Olevikus". (           )
4. Õieti  algavadki  mu  mälestused  Grenzteinist  tema   Pariisisoleku  ajast  ja  on  piiratud  ainult  paari  kokkupuutumisega. (           )
5. Kord  poisikesepõlves  nägin  Tartus  Kivisillal  meest   terashallide  juuste  ja  kortsus  kulmude  alt  vaatavate  läbitungivate  silmadega. (           )
6. Ta  samm  oli  kindel  nägu  jõhvkangete  vurrude   all  vali  üksnes  ta  pilk 
otsmikule  surutud  õlgkaabu  alt  sähvis  vahetpidamata   siia  ja  sinna. (           )
7. Nüüd  huvitasid  mind  muidugi  vana  avaliku  tegelase   mõtted  ajaküsimusist
kõigepealt  kodumaa  asjust. (          )
8. Katsusin  mitutpidi  autorilt  eneselt  saada  selgust   küsimuse  kohta  kuid  asjata. (          )
9. Varsti  pärast  seda  kuulsin  ühte  ja  teist   Grenzteini  vahekorrast  meie  vanima
poliitilise  emigrandiga  Pariisis   -   Andres    Didoga.
10. Dido  oli  omal  ajal  sunnitud  põgenema  kodumaalt   kuid  vähemalt  pärast  
1905. aastat  oleks  ta  võinud  tagasi  tulla. (           )

                                                                                     (F. Tuglase järgi)