3. Tõmba öeldisele joon alla ja kirjuta sulgudesse, mitu osalauset on rindlauses. Pane puuduvad kirjavahemärgid.

1. Riina  oleks  pidanud  Reinule  kõik  kompvekid   andma  ent  väike  kadedusepisik

oli  roninud  tema  sisse. (          )

2. Püssid  ja  püstolid  puhastati  hoolega  ning  tehti   korda. (           )

3. Maarit  ja  Maret  ei  läinud  kuigi  kaugele  vaid   hakkasid  kohe  maasikaid

otsima. (          )

4. Teeäärsed  sirelid  õitsesid  võililled  kiirgasid   teeservadel  kuid  tüdrukul  polnud

kõige  selle  jaoks  silmi. (          )

5. Ta  läks  keldrisse  ja  tõi  sealt  viimased   moosipurgid. (           )

6. Osavasti  lõhestas  ta  suuri  pakke  ja  halud   muudkui  vuhisesid  õhus. (           )

7. Istusime  autosse  ning  naeru  ja  kilkamisega  läks   sõit  lahti. (           )

8. Sel  aastal  sadas  palju  vihma  ning  kartulisaak   oli  hea. (           )

9. Kas  lähed  vaheajal  maale  või  oled  linnas? (           )

10. Päike  paistis  lumi  sulas  ning  oli  tunda   kevade  lähenemist. (           )

11. Eesti  keel  ja  eesti  ühiskond  elasid  tõusuaega   ent  puudus  eestikeelne

kõrgharidus. (          )

12. Tõlgitakse  palju  väärtkirjandust  seejuures  on  ausse   tõstetud  otsetõlge

algkeelest. (          )

4. Ühenda lihtlaused rindlauseks. Pane puuduvad kirjavahemärgid ja muuda vajaduse korral sõnade järjekorda ja arvu.

1. Ema luges raamatut. Ema jõi kohvi. Isa läks õue puid raiuma.
..................................................................................
2. Ma ei soovinud kedagi näha. Ma ei osanud midagi peale hakata.
..................................................................................
3. Mart sai oma joonistustega kuulsaks. Mardil ei pannud see pead ringi käima.
..................................................................................
4. Olime noorpaari üle rõõmsad. Soovisime noorpaarile õnne. Soovisime noorpaarile jõudu. Soovisime noorpaarile head tervist.
..................................................................................
5. Villem rääkis seda kõike naljatoonil. Arvatavasti oli suurem jagu jutust tõsi.
..................................................................................
6. Elumajad tühjenesid aegapidi. Kanalid kuivasid päikese käes. Liiv vallutas maa.
..................................................................................