RINDLAUSE KIRJAVAHEMÄRGID
KOOLON, MÕTTEKRIIPS, SEMIKOOLON

1. Lähtudes näitelausetest kirjuta reegel kooloni, mõttekriipsu ja semikooloni kasutamise kohta. Moodusta näitelaused.

1. Kersti üllatus: selleist hinnangut polnud keegi talle varem andnud.
2. Kõik sealsed inimesed töötasid hommikust õhtuni - keegi ei saanud selle eest tänugi.
3. Koosviibimine kestis pikalt; linnatransport oli oma töö juba lõpetanud.


Koolonit kasutatakse rindlauses siis, kui ......................................
..................................................................................
Näitelause: .....................................................................
..................................................................................

Mõttekriipsu kasutatakse rindlauses siis, kui ..................................
..................................................................................
Näitelause: .....................................................................
..................................................................................

Semikoolonit kasutatakse rindlauses siis, kui .................................
..................................................................................
Näitelause: .....................................................................
..................................................................................

2. Mõtle juurde sobiv osalause, et saaksid rindlause.

1. Tal vedas: ......................................................................
2. ....................................................... - võtmed oli jäänud lauale.
3. Tuul vihises süngelt; .............................................................
4. ...................................................... : laual olid raamatud laiali,
köögis vedelesid pesemata nõud ja kõikjal oli paks tolmukord.
5. Loeng oli tüütu ja igav - .........................................................
6. ....................................................... ; homme on jälle päev.
7. Bussi ei tulnud ikka veel: .......................................................
8. ............................................................................. -
kõik oli justkui muinasjutus.