PEALAUSE JA KÕRVALLAUSE

1. Tõmba kõrvallausele joon alla. Lõpeta laused.

1. See, mida kooli lõpuaktusel kõneldi, jääb alatiseks meelde.

2. Soome pealinn Helsingi, mida meie turistid tihti külastavad, on kaunis.

3. Ma tean, kuhu sa oma asjad toppisid.

4. Ta ei mõistnud, kuidas mõni inimene nii hõlpsasti elus läbi lööb.

5. Kogunesime õhtul Arturi poole, kellel on suurem korter.

6. Seal, kus kunagi laius heinamaa, on nüüd palju suuri ehitisi.

7. Tunned, et midagi toredat on korda saadetud?

8. Jõudsime tunduvalt rohkem korda saata, kui oli planeeritud.

9. Igaüks peaks elama nii, et hiljem poleks vaja kahetseda.

10. Me ei ole täna need, kes olime eile.

11. Puud seisid nii rahulikult, nagu poleks tuult olnudki.

12. Õpetaja tegi märkuse selle kohta, et Villem ei kuulanud tunnis sõna.

13. Ehkki Jaan oli haige, käis ta kõik päevad korralikult tööl.

14. Selle mehe nimi, kes mind aitas, oli Jaak.

15. Kui sa nii kavatsed teha, läheb sul halvasti.

16. Vanaema oli selleks liiga vana, et tööl käia.

17. Mulle ei meeldi, et sa nii räägid.

18. Ütle, kaua sa kavatsed veel reisil olla.

19. Kuigi Maimu oli uinunud alles kella kolme paiku, ärkas ta hommikul õigeaegselt.

20. Jõudsime Tallinnasse just siis, kui algas pidulik vastuvõtt.

21. Anna läks sünnipäevale, kuhu teda keegi polnud kutsunud.

22. Maa on jäine sellepärast, et ta on külm, ja külm sellepärast, et ta on

jääga kaetud.

1. Põimlause koosneb .......................................................
2. Kõrvallause eraldatakse pealausest alati .................................