2. Tõmba pealausele joon alla ja pane puuduvad kirjavahemärgid. Lõpeta järgnevad laused.

     1. Jutud  igasugustest  oletustest  või  kartustest  aga   kestsid  hilisõhtuni  mil

uni  väsinud  inimesed  endale  sai. 2. Peab   nentima  et  eestlasi  pole  ajalugu

säästnud. 3. Leiti  et selliseid  üritusi  võiks   korraldada  ka  edaspidi. 4. Õpilased

ruttavad  koju  sest  tunnid  on  lõppenud. 5. Oli  küsimatagi  selge  et  kõik  võtavad

matkast  osa. 6. Laev  mis  seisis  sadamas   ei  saanud  udu  tõttu  välja  sõita.

7. Poisid  rääkisid  et  nad  ei  teinud   midagi  paha. 8. See  aeg  kui  mängiti

nelja  Tsehhovi  näidendit  on  möödas. 9. Mis  jääb  inimesel  muud  üle  kui

pöörduda  linnavalitsuse  poole. 10. Ei  aita   siin  muu  kui  tuleb  tööga  pihta 

hakata. 11. Sportlased  kes  on  võistelnud   rahvusvahelistel  võistlustel  pole

sellest  testist  mööda  pääsenud. 12. Nad   ei  pruugi  käsi  määrida  sest 

kaupmehed  on  tunduvalt  paremal  järjel   kui  varanduse  otsijad  ehk  musta

töö  tegijad. 13. Niisugused  vead  nagu   tarbetute  komade  kasutamine  ja

liigne  sõnade  kokkukirjutamine  on  üsna   sagedased. 14. Ta  võpatas  nagu

oleks  keegi  teda  puudutanud. 15. Iisraeli professor  avaldas  arvamust  et

maakera  on  ümmargune. 16. Juba  see  et   ta  midagi  kuulnud  ei  olnud

tundus  mulle  kummalisena. 17. Meie  ühine   soov  oli  see  et  kõik  oleksid

rahul. 18. Kus  ei  ole  astujat  seal  ei   ole  jälgi. 19. Seda  õnne  et  sa  abiellud

tuleb  veel  kaua  oodata. 20. Mantel  mille   ema  mulle  ostis  osutus  väikseks.

21. Igaüks  peb  elama  nii  et  hiljem   poleks  vaja  kahetseda. 22. Kui  kool

lõppes  hakkas  ettevalmistus  eksamiteks. 23. Iga   õpilane  käis  hetkeks

õpetaja  juures  et  midagi  küsida. 24. Tüdrukud  esinesid  nii  hästi  nagu

oleks  tegemist  elukutseliste  lauljatega.

1. Kõrvallauset seob pealausega .......................................... ,
mis kuulub 
........................................ koosseisu.