SIDEND PÕIMLAUSES

1. Pane lünkadesse sidendid ja puuduvad kirjavahemärgid.

1. On rumal karta seda ................... ei saa vältida.
2. Kedagi ei saa kohustada enamaks ....................... ta on võimeline.
3. Võidab see .................. võidab iseenda.
4. Kaotus ................... ei teata polegi kaotus.
5. Kahekordselt võidab see ....................... end oma võidus võidab.
(Publilius Syrus)
6. Kahekordselt elab see ....................... hästi elab.
7. Usu ............ sul midagi on ning ongi.
8. Sööme selleks ............ elada kuid ei ela selleks .......... süüa.
9. Kes võidab iseenda on tugevam kui see ................ kõige vähem kindlustatud linna ära võidab.
10. Asjatult pingutab see .................. kõigile meeldida püüab.
11. Vaat .................. koer on maetud!
12. Kannatage seda halba .................. ei tuleks hullemat. (Phaedrus)
13. Õnnelik on see ................... unustab tagasitoomatu.
14. Vabadus on võimalus teha seda ...................... on seadusega lubatud.
15. Asi puutub ju ka sinu varandusse ...................... naabri maja põleb. (Horatius)
16. Pole vaja häbeneda seda .................... on loomulik.
17. Raske on taluda kadedust kuid palju raskem oleks ................ polekski midagi kadestusväärset.
18. Vibu ei lase igaüht ...................... ta noolega ähvardab.
19. Ka see pole elanud halvasti .................. sündis ja suri tundmatuna.
20. Pole nii halba raamatut ..................... kuidagi kasu ei tooks.
21. Üldist heakskiitu väärib see ................... on ühendanud meeldiva kasulikuga. (Horatius)
22. Aita kõiki niipalju ................... suudad.
23. Inimene ..................... ei karda ega ihalda midagi on tõeline kuningas.
24. Harvad on need õnnelikud ajad kui võid tunda .................... tahad ja rääkida ................... tunned. (Tacitus)
25. Tervis on vara ...................... ei osata hinnata enne .................. see on kaotatud.
26. Konsulid hoolitsegu ................. riik mingit kahju ei saaks.

                                         ("1001 ladina sentensi eesti vastetega" järgi)