ÜTE

1. Tõmba üttele joon alla ja pane puuduvad kirjavahemärgid. Lõpeta reegel.

     1. Nüüd  armsad  sõbrad  palun  teid  lauda  2. Kes  teist  kallid  klassivennad

julgeb  minuga  kaasa  tulla  3. Teile  on  õpetajate  toas  telefon  õpetaja  Kaasik

4. Austatud  kaaslane  ehk  juhatate  mind  kesklinna  5. Tahan  sind  kogu  südamest

kiita  Jaana  5. Kodanikud  reisijad  rong  väljub  viieteistkümne  minuti  pärast

6. Tähelepanu  Toomas  ja  Edgar  siin  on  libe  7. Liina  ja  Andra  laulge  palun

kõvema  häälega  8. Lennart  millal  sa  ära  sõidad  9. Tule  siia  Mart

10. Mida  sina  sellest  arvad  Kersti

1. Ütte puhul tekib kõnes ............................
2. Üte eraldatakse muust lausest ....................
Näitelaused: * üte lause alguses
................................................................................
* üte lause lõpus
................................................................................
* üte lause keskel
................................................................................

2. Lisa üte.

     1. Head ööd! 2. Ahoi! 3. Nägemiseni! 4. Halloo! 5. Tere hommikust!
6. Tere õhtust! 7. Jõudu! 8. Jätku leiba! 9. Head isu! 10. Tere päevast!

......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

9-5-4-1.jpg (15493 bytes)