SÕNADE TULETAMINE
VERBILIITED

1. Moodusta tuletatud verbidega laused.

* -sta: katkema, kehtima, vaikima
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
* -u: peegeldama, kõverdama, jäätama
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
* -le: hüppama, tegema, eksima
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
* -tse: tõlkima, kohmima, valima
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
* -ata: seisma, karjuma, neelama
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

2. Eralda verbiliited püstkriipsuga.

     vaigistama, kukutama, kiljatama, tegelema, haugatama, immitsema, urgitsema, kohanema, võpatama, rabelema, plahvatama, põrnitsema