SÕNADE TULETAMINE
NIMISÕNALIITED

1. Leia järgmiste tuletiste tähendus. Moodusta antud sõnadega laused. Eralda liide püstkriipsuga.

* kõurik - ......................................................................
...............................................................................
...............................................................................
* maimik - ....................................................................
...............................................................................
...............................................................................
* aardla - .....................................................................
...............................................................................
...............................................................................
* asjur - .......................................................................
...............................................................................
...............................................................................
* kainik - ......................................................................
...............................................................................
...............................................................................
* libik - ........................................................................
...............................................................................
...............................................................................
* nõmik - .....................................................................
...............................................................................
...............................................................................

2. Tuleta järgmistest verbidest nimisõnu. Liide märgi värviliselt.

kukkuma - .............................
viimistlema - ...........................
leiutama - ..............................
segama - ..............................
arenema - .............................
mühisema - ............................
põgenema - ..............................
võltsima - .................................
ergutama - ................................
muigama - ................................
punetama - ...............................
petma - ...................................