SÕNADE TULETAMINE
OMADUSSÕNALIITED

1. Tuleta liidete abil omadussõnad. Leia iga omadussõna juurde sobilik nimisõna.

* pori - .........................................................................
* uus - .........................................................................
* hing - ........................................................................
* energia - .....................................................................
* aristokraat - ..................................................................
* kuningas - ....................................................................
* keel - .........................................................................
* turi - ..........................................................................
* periood - .....................................................................
* ori - ..........................................................................
* sõber - .......................................................................
* edu - .........................................................................
* hapu - ........................................................................
* laps - .........................................................................
* kuld - .........................................................................
* lõhki - ........................................................................
* täpp - ........................................................................
* tüli - ..........................................................................
* üks - .........................................................................
* ilu - ..........................................................................

2. Moodusta liidete abil antonüümid. Eralda liited püstkriipsuga.

võimekas - ...........................
õnnelik - .............................
aus - .................................
õiglane - .............................
elus - ................................
südamlik - ...........................
kõlbmatu - ...........................
vastuvõetav - .........................
maitsetu - ................................
mõttekas - ...............................
sobilik - ..................................
kannatamatu - ............................
ebaharilik - ...............................
andetu - ..................................
hoolas - ..................................
viljakas - .................................