SÕNADE TULETAMINE
MÄÄRSÕNALIITED

1. Tuleta määrsõnu.

* -lt: jõukas, arvukas, karm, laineline
................................................................................
* -misi: pikk, rida, vahelduma, võrdlema
................................................................................
* -li: selg, külg, nina, põlv
................................................................................
* -ti: aasta, kihelkond, hommik, õhtu
................................................................................
* -kesi: kolm, tasa, hulk, kaks
................................................................................
* -tsi: käsi, meri, silm, õhk
................................................................................
* -sti: usutav, suur, kasin, kerge
................................................................................
* -mini: kiire, must, valvas, hoogne
................................................................................
* -kuti: koht, ots, kael, külg
................................................................................
* -vel, vil: elev, põnev, kohev, ärev
................................................................................


2. Missugusest sõnast on tuletatud järgmised määrsõnad?

ilusasti - .............................
usutavasti - ..........................
kiiremini - ...........................
rutemini - ............................
reastikku - ...........................
kaelakuti - ...........................
käpakil - .............................
näoli - ...............................
omavolitsi - ..........................
meritsi - .............................
õhtuti - .............................
mugavasti - ........................
viisakalt - ..........................
praksti - ............................
raginal - ............................
tasakesi - ..........................
lohakil - ............................
kahekesi - .........................
telefonitsi - .........................
julgesti - ............................