LAUSESTUS

VEEL KORD LAUSEST


Pea meeles!


Lauset kirjutades tuleb arvestada, et

    • lühikesed laused muudavad teksti rahutuks,
    • pikad liitlaused rahulikuks,
    • ühesugune lauseehitus muudab töö üksluiseks,
    • üksik huvitav lause ei tee veel tervet tööd nauditavaks – tekst peab olema sidus ja üheselt mõistetav.

1. Tõmba laineline joon alla kõigile sõnastusvigadele, mida järgmistes lausetes märkad. Paranda vead. Sõnasta korrektsed laused või lõigud. Jälgi teksti sidusust ja stiili.

1. Arvan, et üks suurimaid vägivaldsusi ongi narkootikumid ja alkohol.
.................................................................................
.................................................................................

2. Suurt tähtsust meie elus omavad televisioon ja kino.
.................................................................................
.................................................................................

3. Pole vähesed juhused, kus on juhtunud õnnetusi lõhkekehade, tule ja relvadega.
.................................................................................
.................................................................................

4. Tütred tõid isale oma probleeme nii palju, et need ei mahtunud enam pähe ära, tekkis haigus ja lõpuks saabus ka surm.
.................................................................................
.................................................................................

5. Inimesele ei mahu pähe, et mõrvar pannakse vanglasse, kus on soe ja hubane, nii mõnigi ootab, et saab tagasi sinna, kust tuli.
.................................................................................
.................................................................................