SÕNALIIGID
KÄÄNDSÕNAD

1. Täienda skeemi ja lauseid.


SÕNALIIGID


KÄÄNDSÕNAD

PÖÖRDSÕNAD MUUTUMATUD SÕNAD


..........................
..........................
..........................
..........................

........................


..........................
..........................
..........................
..........................


* Käändsõnu iseloomustab see, et ...........................................
.................................................................................
* Pöördsõnad .................................................................
* Muutumatud sõnad ..........................................................

2. Lõpeta laused.

1. Käändsõnade alla kuuluvad: a) ................................, mis vastavad
küsimusele .....................................................................
Näiteks: ........................................................................
.................................................................................
b) ......................................, mis vastavad küsimusele .................................................................................
Näiteks: ........................................................................
.................................................................................
c) ......................................., mis vastavad küsimusele
Näiteks: ........................................................................
.................................................................................
d) ......................................., mis vastavad küsimusele
................................................................................
Näiteks: ........................................................................
................................................................................