3. Jaota käändsõnad õigesse tulpa.

     parem, tol, miljondik, andmetele, Prantsusmaal, majakõrgune, karikakar, see, ilusamad, headusele, kakssada, tuhandeid, vana, poisile, kumb, seda, nohuga, kummalist, eestikeelne, kolmele, kolmandik, surmtõsine, tangud, miljones, veidral, tibatillukest, kakskümmend kaks, missugused, niisugused, hõbedased, mitu, pool, laualambil, toda, tüdrukuist, mina, neli, anekdoote, tema, oma


NIMISÕNAD


OMADUSSÕNAD


ARVSÕNAD


ASESÕNAD

..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................

..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................

.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................

..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................

4. Jooni alla nimisõnad.

     Kerill-Kerkerill litsus noka tiiva alla, asetas end mõnusalt õrrele ning katsus

suikuda. Kuid und ei tulnud piiskagi - juba mitmendat ööd järgemööda. Vist

vanadus oli tulnud, jõuetus ja suur meelehärm. Ajad olid kummalised, nad ei

sobinud talle kuidagi. Ta ei osanud enam elada ning elu ei pakkunud talle enam

suuremat lõbu.

     Kõik pahed olid alanud päevast, mil sõjariistus mehed hakkasid ringi luusima.

Siis vajus suur valgus siniste metsade ja niitude taha ning kõik päevad, mis tulid

pärast seda, olid hallid, udused ja tühjad. Ta mäletab suuri parke, mis olid piiratud

kõrgete müüride ja tihedate põõsastega. Ta võis lillepeenardel rehitseda ja suikuda,

keegi ei pannud seda pahaks. Vahel ilmus koguni lossi valgele trepile ta hää sõber

Hallhabe ning viskas talle teri ja leiba.

                                                                                           (A. Gailiti järgi)