PÖÖRDSÕNAD

1. Lõpeta laused.

1. Tegusõnad jagunevad liht-, liit-, ühend- ja väljend.............................
2. Lihttegusõnad on ...........................................................,
näiteks: elama, ................................................................
3. Liittegusõnad ...............................................................,
näiteks: ristküsitlema, ..........................................................
4. Ühendtegusõnad ............................................................,
näiteks: maha magama  .......................................................

2. Kasuta tegusõnu lauses nii, et 1) öeldiseks oleks lihttegusõna; 2) öeldiseks oleks ühendtegusõna.

vaos hoidma 1) ..........................................................
.............................................................
2) ..........................................................
.............................................................
jalga laskma
1) ..........................................................
.............................................................
2) ..........................................................
.............................................................
pead murdma
1) ..........................................................
.............................................................
2) ..........................................................
.............................................................
aset leidma
1) ..........................................................
.............................................................
2) ..........................................................
.............................................................
laest võtma
1) ..........................................................
.............................................................
2) ..........................................................
.............................................................