MUUTUMATUD SÕNAD

1. Jaota määrsõnad 4 võrdsesse rühma.

     segamini, võrdlemisi, märksa, kaua, tihti, alt, varsti, edasi, salaja, üksinda, kössis, kaugelt, harva, kohati, vaikselt, natukene, palju, sageli, alla, hulgakesi, homme, selili, üsna, eile, tagasi, ilusti, palju, valjusti, allpool, täna, ette, ammu, kahekesi, hästi, lõbusalt, lähemalt, hiljuti, ümberringi, halvasti, väga.

Aeg
(kui kaua?
millal? jne.)
Koht
(kuhu? kus?
kust? jne.)
Viis
(kuidas?)

Hulk ja määr
(kui palju?)

.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................

................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................

................
................
................
................
................
................
................
................
................
................

2. Tuleta liidete abil määrsõnu. Moodusta igast rühmast 2 määrsõnaga lause.

* -sti: ilus, tulus, kasin, vana, uus
................................................................................
................................................................................
................................................................................
* -ti: pikk, selg, hommik, suvi, paik
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
* -stikku: koht, järg, rida, lähedal
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
* -li: külg, selg, nina, pool, lai
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................