3. Tõmba määrsõnadele üks ja kaassõnadele kaks joont alla.

     ronis alla, allpool katust, turvamehe toel, naiste sekka, andis kätte, sõbra kätte,

jälgis eemalt, teiste juurest, lambi külge, sidus külge, auto taha, tähele

panema, jäi ette, ilma rahata, käis võidu, üksteise võidu, mööda teed, saatis

mööda, astus kõrval, kõrvale jääma, järele jooksma, raamatu järgi

4. Jooni alla hüüdsõnad.

AUTOBIOGRAAFIA

H. Visnapuu

Hõbet kallab kuu
üle visnapuu.
Olen Visnapuu.
          Ssu! Ssu!
Voone laudan mu
avas hääleks suu,
leidis ema suu.
              Ssu! Ssu!

Oli jõulukuu,
Musta Tooma suu
tuiskas jõulupuu.
           Ssu! Ssu!

Pärast mõni muu
vaenlaseks sai puu,
pani kinni suu.
                Tuu! Tuu!

Lumen helkis kuu,
kõva maa kui luu,
hulus peni suu.
             Thuu! Thuu!

Magusam kui muu
siiski naise suu.
Laulan laulusuu
                 Ljuu! Ljuu!

Nüüd on lehekuu,
õitseb visnapuu.
Olen Visnapuu.
        Ssuu! Ssuu!

5. Tõmba sidesõnadele ring ümber ja pane puuduvad kirjavahemärgid.

1. Õppimisest  ega  tööst  ei  ole  iialgi  küllalt.

2. Tahtsin  minna  kas  ujuma  või  purjetama.

3. Peremees  tahtis  niisugust  sulast  ja  tüdrukut  kes  vähemalt  toiduga  lepiksid

ja  peremeest  paljaks  ei  sööks.

4. Ta  seisis  tükk  aega  nukrana  puu  all  kuni  tema  jalgade  ees  lumel  kustus

kollane  ehakuma.

5. Peremees  aimas  kohe  et  perenaine  tütrele  midagi  paha  oli  teinud.