KÄÄNAMINE

1. Täida tabel.

KÄÄNE

KÜSIMUS

AINSUS

MITMUS

1. Nimetav kes? mis? raamat raamatu/d
2. Omastav ............................ ................. ................
3. Osastav ............................ ................. ................
4. Sisseütlev ............................ ................. ................
5. Seesütlev ............................ ................. ................
6. Seestütlev ............................ ................. ................
7. Alaleütlev ............................ ................. ................
8. Alalütlev ............................ ................. ................
9. Alaltütlev ............................ ................. ................
10. Saav ............................ ................. ................
11. Rajav ............................ ................. ................
12. Olev ............................ ................. ................
13. Ilmaütlev ............................ ................. ................
14. Kaasaütlev ............................ ................. ................

2. Eralda püstkriipsuga käändelõpp.

     saatelehega, aiani, lasteaed, lõpuklassid, kokana, raamatule, eesmärk,

tööjooniste, taskus, ridadelt, raskuse, plaadil, pankuriks, õpetajad, kuurist, sahvrisse,

vihikut, põllumehed, müüja, naeruta, raamatud, toas, taidlus, sõnaosa

     tragid õpilased, kaunite lilleõite, huvitavas muuseumis, värvilist pintsakut,

lõhnavatel roosidel, tihe põõsastik, lubatud kiirusega, sadadest osavõtjatest,

veetlevaid tüdrukuid, korrastatud pargil, viimane kevad, töökindlaid kodumasinaid,

moodsa inimesega, suurtes linnades, endisest unistusest, tulevastel suvedel