3. Kirjuta järgmistest sõnadest välja tüvi, mitmuse tunnus ja käändelõpp.

SÕNA

TÜVI

MITMUSE TUNNUS

KÄÄNDELÕPP

emalt ema - - lt
kinode . . .
sööklasse . . .
tubadega . . .
onnidest . . .
korterile . . .
autoga . . .
sõbra . . .
köisi . . .
vanaemade . . .
raudteele . . .
talupoegadelt . . .

4. Kirjuta antud sõnapaarid vastavalt ainsuses või mitmuses. Eralda käändelõpp püstkriipsuga.

kallis kaup - .....................................................
sügavates metsades - ...........................................
uuest töökaaslasest - ............................................
selliste söökide ja jookidega - ....................................
kõrgetel puudel - .................................................
kallis restoranis - .................................................
hoolitseval vanavanemal - .........................................
viiekorruselistel majadel - .........................................
mugavaid rõdusid - ...............................................
maitsev pirukas - .................................................
julgetesse poistesse - .............................................
heal tõlkijal - ......................................................