5. Jätka käänete järjekorras.

     mets - metsade, tund - ....................., poiss - ......................,
sõber - ........................, ilm - ........................, muuseum -
.........................., sammal - ......................., õlgkaabu -
.........................., portsjon - .........................., arukus -
......................, vaim - ......................, võit - ...................,
nädal - ........................

6. Kasutades ÕS-i leia sõna tüübinumber, tüüpsõna ja tüüpsõna abil sõna peavormid.

hieroglüüf - ...................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
komplekt - ...................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
määrus - ....................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
põrsakene - ..................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
tarvas - .......................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
vulkaan - ......................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................