ARVSÕNA KÄÄNAMINE

1. Kääna ainsuses. Vajadusel kasuta ÕS-i.

1. tuhat 1. kakskümmend 1. üksteist
2. ................... 2. ................................ 2. ....................
3. ................... 3. ................................ 3. ....................
4. ................... 4. ................................ 4. ....................
5. ................... 5. ................................ 5. ....................
6. ................... 6. ................................ 6. ....................
7. ................... 7. ................................ 7. ....................
8. ................... 8. ................................ 8. ....................
9. ................... 9. ................................ 9. ....................
10. .................. 10. ............................... 10. ...................
11. .................. 11. ............................... 11. ...................
12. .................. 12. ............................... 12. ...................
13. .................. 13. ............................... 13. ...................
14. .................. 14. ............................... 14. ...................

2. Kirjuta arvud nõutavas käändes.

341 - ains. alalütlev - ..........................................................
................................................................................
5100 - ains. rajav - .............................................................
................................................................................
500346 - ains. kaasaütlev - ....................................................
................................................................................
82. - ains. seesütlev - ..........................................................
................................................................................
1873. - ains. alaltütlev - ........................................................
................................................................................