OMADUSSÕNA VÕRDLEMINE
KESKVÕRRE

1. Täida tabel.

Algvõrre
Ains. nimetav

Algvõrre
Ains. omastav

Keskvõrre
Ains. nimetav

hoolas ........................... ............................
pime ........................... ............................
tubli ........................... ............................
noor ........................... ............................
madal ........................... ............................
nõrk ........................... ............................
kõrge ........................... ............................
tark ........................... ............................
soe ........................... ............................
vali ........................... ............................
pikk ........................... ............................
lühike(ne) ........................... ............................
pisike(ne) ........................... ............................
õhuke(ne) ........................... ............................
hea ........................... ............................
paha ........................... ............................
vilgas ........................... ............................
kuiv ........................... ............................
julge ........................... ............................
ilus ........................... ............................
õrn ........................... ............................