OMADUSSÕNA VÕRDLEMINE
ÜLIVÕRRE

1. Moodusta nõutavad vormid.

Algvõrre Keskvõrre kõige-ülivõrre
lõtv .............................. ...................................
sogane .............................. ...................................
emalik .............................. ...................................
kaunis .............................. ...................................
kange .............................. ...................................
blond .............................. ...................................
vaga .............................. ...................................
südamlik .............................. ...................................
hull .............................. ...................................
kummaline .............................. ...................................

2. Täida tabel. Kui mõnd vormi ei saa moodustada, tõmba kriips.

Sõna Algvõrre
mitm. osastav
i-ülivõrre
uimane ............................. ...............................
hea ............................. ...............................
arglik ............................. ...............................
tubli ............................. ...............................
kuulus ............................. ...............................
lahja ............................. ...............................
kena ............................. ...............................
kauge ............................. ...............................
uus ............................. ...............................