PÖÖRAMINE
ARV JA PÖÖRE

1. Määra arv ja pööre.

Verb Arv Pööre
päevitan .................... ......................
arvesta .................... ......................
käime .................... ......................
vabastavad .................... ......................
taltub .................... ......................
kurjustate .................... ......................
karastud .................... ......................
sööme .................... ......................
kivineb .................... ......................
laulad .................... ......................

2. Pane verb järgmisse pöördesse.

lõksutama (ains. 3. p.) - ........................................................
sõrmitsema (mitm. 3. p.) - .....................................................
vahetama (ains. 2. p.) - ........................................................
käima (ains. 1. p.) - ............................................................
teenima (mitm. 3. p.) - .........................................................
rääkima (mitm. 2. p.) - .........................................................
vaidlema (mitm. 1. p.) - ........................................................
nähvama (ains. 1. p.) - .........................................................
seadma (ains. 2. p.) - ..........................................................
kuulama (mitm. 2. p.) - .........................................................
jätkama (ains. 3. p.) - ..........................................................
tulema (mitm. 1. p.) - ..........................................................
hõikama (mitm. 3. p.) - ........................................................
luuletama (ains. 1. p.) - ........................................................