PÖÖRAMINE
TEGUMOOD
KÕNELIIK

1. Kirjuta vastupidine tegumoe vorm.

on vastatud - .........................................
oli õppinud - .........................................
lauldi - ...............................................
aidakem - ...........................................
ei oleks tulnud - ......................................
oli löödud - ..........................................
mäluvat - ............................................
on kuulanud - ........................................
olgu proovinud - .....................................
olevat kraamitud - ...................................
ootaks - .............................................
ei usutud - ...........................................

2. Jaota väited. Missuguse kõneliigiga on tegemist?

     ei juhi tähelepanu enesele, sekkub võõrastesse probleemidesse, ei osata kellegi valusaid kohti, on tujukas, ei riku teiste tuju, jääb hiljaks ega tee sellest numbrit, ei tee rahast ega kuulsusest numbrit, naerab teisi välja, ei alaväärista teisi, on kärsitu ja närviline, ei lobise saladusi välja, räägib teisi taga ja uudishimutseb, ei kiida asjata, alavääristab teisi, ei ole hoolimatu, rõhutab oma mina

I   Taktitundeline inimene: ..................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

II   Taktitundetu inimene: ...................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

                                                                                      (S. Kärneri järgi)