2. Missugust informatsiooni annavad järgmised sõnaraamatud?

1. "Eesti murrete sõnaraamat" (ENSV TA KKI)  ...................................................................................
...................................................................................

2.  "Õigekeelsussõnaraamat" (koostanud T. Erelt, R. Kull, V. Põlma, K. Torop)
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

3. K. Kann, E. Kibbermann, F. Kibbermann, S. Kirotar "Eesti-saksa sõnaraamat"
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

4. P. F. Saagpakk "Valik vähelevinud sõnu"
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

5. "Biotechnology Dictionary"
...................................................................................
...................................................................................

6. Argal, A. ; Erelt, T. ; Torop, K. "Vene-eesti kutse- ja ametinimetuste sõnastik"
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

7. R. Kleis, J. Silvet, E. Vääri "Võõrsõnade leksikon"
...................................................................................
...................................................................................

8. "Eesti kirjakeele seletussõnaraamat" (ENSV TA KKI)
...................................................................................
...................................................................................

9. Laanpere, H. ; Taro, V. "Hyvää matkaa! = Head reisi! : suomalais-virolainen
kekskustelusanakirja"
...................................................................................
...................................................................................