ORTOGRAAFIA KORDAMINE
KÄÄNAMINE

1. Kasuta sulgudes olevaid sõnu sobivas vormis.

     1. (Kõrbed - kuhu?) .............................. rajatakse kanaleid ja
veehoidlaid. 2. Tol ajal oli vähe (raadio - mida?) .........................., et
kuulata (uudised - mida?) ............................ 3. Kupja-Prits oli
(kupjad - kelle?) .......................... hulgas üks julmemaid. 4. Sõime
mitu (portsjon - mida?) .......................... magustoitu. 5. Kolm
(tragi - missugust?) ....................... poissi aitasid teekäija üles.
6. Mõnikord satuti ka (piinlikud olukorrad - millesse?) ..........................
........................., aga nendest vaikiti. 7. (Vilu - missuguse?)
............................. ilmaga olid kõik erksad. 8. (Pastlad - milles?)
......................... teomehed tammusid künnivaol. 9.   Sõin (küpsed
õunad - mida?) .................................... 10. Pakkisin asjad (kohver -
millesse?) ................... ja heitsin (voodi - kuhu?) .........................
11. Kutuzov oli Vene (väepealikud - kelle?) ............................. hulgas
üks tuntumaid. 12. Nii (nürid - missuguste?) ......................... nugadega ei
saa (kartulid - mida?) ........................ koorida. 13. Seda (vana tare - mida?)
............................... ei kasutanud enam keegi. 14. Ei saa andestada
alatutele nende (ülekohtused teod - mida?) ........................................
15. Vahel tehti ka (väärad otsused - mida?) .......................................
16. Uued pingid viidi (klassid - kuhu?) ........................... 17. Sepad
parandasid (vankrid ja adrad - mida?) ............................................

2. Moodusta lõputa mitmuse osastav.

A. arusaam, kivi, relv, sõel, põder, koht, koib, sukk, org, lest, pruun, järsk, väli, juhm, räim, pärn, ilm, külm.

B. king, lõng, vänt, tühi, tuhm, kehv, virn, lõtv, vali, julm, vai, käi, õrn, pats, täht, roht.

3. Moodusta mitmuse alaleütleva kõik võimalikud paralleelvormid.

A. põletikune, kõik, väär, päev, raskus, künklik, laps, mets, juur, kannel, kubu, juhe, köide, hernes, tõde, muuseum, porgand, püha, roosa.

B. teema, silm, kahvel, suur, kedrus, ülestikune, otstarve, hetk, aednik, mäger, vaade, mõrkjas, kapsas, lohe, sanatoorium, suvi, tee, küps, raske, põhjus, lilla.