ORTOGRAAFIA KORDAMINE
PÖÖRAMINE

1. Asenda isikuline tegumood umbisiskulise tegumoega, muutes vajadusel ka sõnade järjekorda ja käändeid.

1. Miks te ei küsinud abi? .........................................................
2. Me armastame oma emakeelt. .................................................
3. Me sööksime meelsasti kooki. .................................................
4. Asu kiiresti asja juurde. .........................................................
5. Seda laulu on ta laulnud. ........................................................
6. Laps ei valanud vett maha. ......................................................
7. Tantsurühm harjutas valssi. ......................................................
8. Ma ei ole seda etendust veel vaadanud. .........................................
9. Sa olid ostnud endale uued suusad. .............................................
10. Ma ei elanud tookord ühiselamus. ..............................................
11. Asu kiiresti asja juurde! ........................................................
12. Külalised olevat saabunud südaööl. ............................................
13. Jaan laulvat kvartetis. ..........................................................
14. Ärge viivitage enam! ...........................................................

2. Moodusta järgnevaist tegusõnadest nud- ja tud-kesksõnu.

     torkima, viipama, kõndima, vaatama, koostama, kärkima, tõrkuma, ilmuma, hukkuma, praadima, nälgima, söandama, hüppama, lupjama, tõmbama, murduma, pilduma, sundima, pikendama, puskima, vältama, koostama, süttima     

3. Kasuta sulgudes olevaid sõnu sobivas vormis.

     1. Minu onu ei kurtnud ega (kaebama - mida teinud?) ...........................
kunagi. 2. Kui kohale jõudsin, olid tunnid (algama - mida teinud?) ..................
3. Tulime kogu tee (jooksma - mida tehes?) .......................... 4. Ema
(käskima - mida teeb?) .......................... meil poest piima tuua. 5. Millal
(laskma - mida tehakse?) .......................... loomadel puhata? 6. Siin peres
ei (jätma - mida tehtud?) .......................... lapsi kunagi üksinda. 7. Täna ei
(jääma - mida tehtud?) ............................ hiljaks. 8. Meiega (olema -
mida ei tehta?) ......................... ikka veel rahul. 9. Siin (tegema - mida
tehakse?
) ....................... mehemoodi tööd. 10. Mida siin (müüma - mida
tehakse?
) ....................? 11. Eile (pesema - mida tegi?) ...................
ema pesu. 12. Trammis (tõuklema ja riidlema - mida tehti?) ........................
...................... 13. Panderolle posti (panema - ei tehta?) ...................