2. Paranda kokku- ja lahkukirjutamisvead.

     1. Peaksid mõnes avalikus kohas sõnavõtma. 2. Aja jooksul olid tema

tõekspidamised väljakujunenud. 3. Kuid raskustest peab ülesaama. 4. Endiste

klassikaaslastega kokkusaades on palju meeldivat, mida meenutada. 5. Kuidas sa

ikka lähed ja räägid, et me pidime kokkusaama. 6. On inimesi, kes armastavad

jutte kokkulobiseda maalt ja merelt. 7. Tuli mahamatta viimnegi lootuse säde.

8. Raske oli kedagi hukkamõitmata jätta. 8. Jaana tahtis midagi kordasaata,

tegelda millegi kasulikuga. 9. Need inimesed pidid läbielama kohutava sõja.

10. Pops püüdis ausa tööga perel hinge seeshoida. 11. Etterutates olgu öeldud,

et nii Tiina kui ka Villu elukäik on traagilise lõpuga. 12. Tüdruk kirjutas oma

ülikoolisõppivale peigmehele. 13. Andres suutis vastupanna kõigile ettetulevatele

raskustele. 14. Õnne määr ja teoks saamine oleneb inimesest endast. 15. Väljaotsa

Jaani kaudu on väljatoodud kogu selle aja küla kehvistu ränk raske saatus.

16. Järgnes vastu olude teravnemine ise enda ja teistega. 17. Inimesed on üks

teisest erinevad. 18. Õnn on üldse nagu kaheteraga nuga. 18. Iga üks peab valima

eesmärgi vastavalt oma arusaamadele, tõeks pidamistele ja ellu suhtumisele.

3. Kirjuta järgnevad sõnaühendid kokku või lahku. Põhjenda.

laua kohale kummardunud töö mees kõrvu kikitav taksi koer
tantsida sooviv peo külaline väga lugu peetud õppe jõud
lendu lastud kuulu jutt armsaks muutunud elu kutse
punaseks värvitud aia lipid lohakalt vormistatud käsi kiri
töölt puudunud katla kütja hange tuisanud maantee osa
tänatehtud toimetused silmirikkuv valgus
kaugele ulatuvad vilja väljad kino poole ruttav mehe hakatis
teelt kõrvale kaldunud ise kallutaja tee äärde istutatud puude salu
lähedaltkostev südant liigutav muusika aeglaselt jaamale lähenev reisi rong
ainiti kaugusesse vahtiv silma paar teostamatajäänud kavatsused
seisma pandud kampaania kõrvu lukustav traktori mürin
aia taha läinud teod üksikud ränd rahnud