ORTOGRAAFIA KORDAMINE
VÕÕRSÕNAD

1. Arva tähenduse põhjal ära võõrsõna ja kirjuta kriipsudele puuduvad tähed. Iga kriips tähistab ühte tähte.

_ _ uu _ _ Jaapanist pärit teatud maadluse liik
_ _ _ _ ee _ _ _ _ kellegi poolt öeldut või kirjutatut täpselt, sõna-sõnalt kordama
(tavaliselt viidates ka autorile)
_ _ _ _ _ oo _ haiguse ja selle iseloomu määramine haige igakülgse
uurimise põhjal
_ _ _ _ _ _ _ ee _ _ _ _ asumaid rajama, tühje maa-alasid rahvastama
_ _ _ aa _ _ _ kujuteldav joon Maa keskel, mis jagab Maa kaheks võrdseks osaks - põhja- ning lõunapooluseks
_ _ _ _ ee _ _ _ _ vallutama, võõra maa-ala enesele haarama
_ _ _ aa _ _ _ inimene, kes on millelegi kirglikult andunud; mingi tegevuse kirglik harrastaja, entusiast
_ _ _ _ ee _ _ _ _ ette ütlema; midagi valjusti ütlema selleks, et kuulaja selle üles kirjutaks
_ aa _ _ _ Aasiast pärinev kanaliste seltsi kuuluv väga ilusate sulgede ja pika sabaga hinnaline jahilind
_ _ _ _ _ _ _ uu _ apelsinitaoline mõrkjasmagusa maitsega puuvili, kasvatatakse Ameerika Ühendriikide lõunaosas, Lääne-Indias, Kaukaasias
_ _ _ _ _ _ oo _ hobuste võidusõidu ja ratsavõistluste ringtee või väljak koos vaatajate tribüüniga
_ _ _ _ üü _ laevaköök
_ _ _ _ _ ee  _ _ _ _ luuletusi, eriti rahvalaule ette kandma vastavalt värsimõõdu nõuetele; sõnu silpide kaupa kõvasti ja täpselt hääldama
_ _ _ _ _ _ _ _ ii _ kord, korrahoidmine, kõigi antud kollektiivi liikmete kohustuslik alistumine kindlaksmääratud korrale.
_ _ _ _ üü _ köitmata või kerges paberköites õhuke raamat
_ _ _ _ _ oo _ _ _ keele-, kirjandus- ja rahvaluuleteadus
_ _ _ _ _ _ _ ee _ _ _ _ võõrus- ehk külalisetendusi andma
_ _ _ oo _ _ piljarditaoline (ketastega mängitav) lauamäng
_ _ _ _ _ _ ii _ _ _ _ asjalikkus, ebaisiklikkus, erapooletus
_ _ _ _ _ _ ee _ _ _ _ olematut kujutlema, unistama