2. Täida lünk ühe- või kahekordse tähega.

f a__eristlik lähenemine, kohtutakse se__idega, huvitav re__eraat, reljee__ne pind, armastatud pro__essor, mängis har__i, harrastasid gol__i, nimisõnade su__iksid, de__ektne eksemplar, osutus blu__iks, blu__ib mõnikord, asetati sei__i, se__i korraldus, kasutage apostroo__i

h to__o__, taevas a__etas, põline monar__ia, põdes bron__iiti, aitä__, nono__, stii___ia, ma__agonipuust karp, me__ised me__ed, inimese psüü__ika, psü__oloogia, me__anisaator, mu__amedi usk, toimetati almana__i

s põlev pabero__, kongre__lane, tegi ma__aazi, kau__jas org, ka__lased, mä__lev meri, konkur__lane, tihe konkur__, viimast sean__i, esimesel sean__il, rene__an__lik, rene__an__ ehk taassünd

š t__uva__, t__uva__i keel, jõime pun__i, kirev klo__seelik, veetlev gei__a, sügav ni__, sõi bor__i, tantsisime t__aarda__i, t__aarda__, gulja__ loomalihast, saabus fini__isse, esimene e__elon, uus afi__, majas on du__, käisime du__i all, mängiti tu__i, taotlege revan__i

3. Leia järgmistele mõistetele sünonüüm võõrsõna näol. Moodusta kõigi sõnadega laused.

1) väga menukas raamat - ...............................................
2) nakkustõve-kindel - ...................................................
3) tagatis - ..............................................................
4) elukutseline - .........................................................
5) teose või artikli lühitutvustus - ..........................................
6) avar tänav-puiestee - .................................................
7) kuivatatud taimede kogu - ............................................
8) küllaldase ettevalmistuseta asjaarmastaja - ...........................
9) salakirja tingmärk - ...................................................
10) näitekirjandus - .....................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................