4. Kasuta sõna algul b, d, g-d või p, t, k-d.

     __ušijoonis, __epard, __asiino, __espootlik, __ikantne, __urniir, __ikett; __eklineerima, valimis__ülletään, __örs, __efitsiitne, huvitav __rošüür, __roilertibu, uus __alerii, __üllkardin, __alanteriikauplus, __arkett, __arnevaliöö, __ragöödia, __raamateater, __akter, __ango, __rimass, __igantne ehitus, __opeltportsjon, __otikud, __uljong, __arantii__along, __ressipüksid, __renaazkuivendus, __ublikaateksemplar, vana __lankett, __askiiri keel, __alkoniga maja, __rillima, __arantiin, __rikett    

5. Kirjuta kriipsu asemele s, š, z või z.

1.  __oopargi vaatamisväärsusteks olid __impansid, __aakalid ja __ebrad.
2. Sünnipäeva puhul pani __ekretär end __okeerivalt riidesse.
3. __eleed on võimalik valmistada __elatiinist.
4. Keegi oli unustanud du__iruumi väga hea __ampooni.
5. Pangas ei müüdud Poola __lotte ega Austria __illingeid.
6. Lennukompanii kutsus noori õppima __tuujardessideks ja __tjuuarditeks.
7. __oti Klubi üritusel oli näha ka tõelisi __otlasi, kes olid väga __ikilt riides.
8. Keegi ei teadnud õiget __ifrit.
9. __uflöörikast oli lava ees.
10. T__ehhis töötas staa__ikaid töömehi.
11. Oran__i __abooga kelner asetas elegantse __estiga __nitsli lauale.
12. __amanism on animistlikul looduskäsitlusel põhinev usk.
13. Külastasime Pori d__ässfestivali.
14. Villane __viiter oli visatud põrandale.

6. Paranda tekstis esinevad kirjavead.

     1. Vaatan meelsasti psüholoogilisi filme. 2. Kaunis vitraašaken oli purunenud.

3. Auhindu jagati nii stenaristidele kui ka rešisööridele. 4. Kandaati iseloomustas

emotsionaalsus ja tramatism. 5. Ansamblite nimetused tuett, kvartet, kvintett

tulenevad kooslauljate arvust. 6. Bataljoniülem käis karnisonis. 7. Kas sa oskad

tantsida preiki, mazurkat, gadrilli, boloneesi ja tšatsat? 8. Romaani süšeeliseks

aluseks olid vanad legendid. 9. Hooneid kaunistati reljeeffide ja väänlevate

sammastega. 10. Kes oleks nõus ette lugema F. Schilleri pallaadi? 11. Peez auto

tagurdas karaaši. 12. Kirjuta gonkreetsemalt, mitte nii apstraktselt! 13. Apsurdsete

lugude kuulamine ei köitnud kedagi. 14. Enne buljongi söömist suplesime passeinis.

15. Kontserdil esinesid ka tsehhid. 16. Turistide krupp silmitses pastioni torne.

17. Petoonpõrandat ei saa pidada tervislikuks. 18. Noored käisid nädalavahetusel

mängimas nii tennist kui ka kolfi.